01-09-10

Jaaroverzicht

  

 

BEELDEN UIT HET BEZINNINGSCENTRUM 2010 

 

20 december: Start fase 1 van het renovatieproject 

voer sleutelwoorden in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 20 december is fase 1 van het renovatieproject gestart: de installatie van een branddetectiesysteem. In elk lokaal van het Bezinningscentrum wordt een brandmelder geplaatst.
Zo te zien is hiervoor wel een erg grote boor nodig. "De muren en gewelven van het huis zijn heel dik, vandaar dus die grote boor" vertelt werfverantwoordelijke Cliff.  "Die installatie zal trouwens een heel delicaat werk worden, vooral in de mooie zalen van de benedenverdieping. Maar we doen ons uiterste best om zo weinig mogelijk te beschadigen". 
 


 11-12 december: De smaak van abdijproducten

voer sleutelwoorden in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens desfeervolle abdijmarkt in de tiendschuur van Herkenrode op zaterdag 11 en zondag 12 december boden abdijen uit binnen- en buitenland hun producten aan. Ook het Bezinningscentrum had er een stand met handgemaakte kaarsen, kerststukjes en kaarten. De opbrengst was uiteraard voor het renovatieproject.
Er was zeer veel belangstelling voor deze gezellige markt en vooral op zondag was het aanschuiven aan de verschillende standen. Het resultaat was in verhouding want op zondagavond was onze stand zo goed als uitverkocht.
Op bovenstaande foto legt Lieve Pollet het doel van de actie uit aan Wim Van Lishout, voorzitter van Herkenrode vzw.
 


 27 november: opening tentoonstelling Jan Van Abroek en de kanunnikessen H. Graf in Bree

2010-tentoonstelling Bree1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

voer sleutelwoorden in

De erfgoedraadvan Bree organiseert in het vernieuwde stadsmuseum een unieke tentoonstelling over kanunnik Jan van Abroek en zijn tijd (1440-1510). Het is immers 500 jaar geleden dat deze historische figuur, afkomstig uit Beek, overleed. Hij was hoofd van de Orde van het H. Graf en stichter van de vrouwelijke tak, de kanunnikessen van het H. Graf, in onze gewesten.
In deze knappe tentoonstelling wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan de huidige kanunnikessen van het H. Graf. Fotograaf Jos Aerts stelde hiervoor graag zijn prachtige reeks kunstfoto's over het leven van de zusters in Herkenrode ter beschikking en ook de zusters zelf leenden enkele unieke archiefstukken uit. 
De tentoonstelling werd op zaterdag 27 november officieel geopend door burgemeester Gabriels en is tot eind april 2011 elke werkdag open van 9u tot 12u en van 14u tot 17u, op zaterdag enkel na afspraak en op zondag van 14u tot 17u (met gids). 
Foto 1: Jos Aerts, priorin zr. Patricia en burgemeester Jaak Gabriels.
Foto 2: Zr. Patricia (Herkenrode) en zr. Elisabeth (Maarssen) geven commentaar bij het habijt van een kanunnikes uit Odiliënberg (bij Roermond).


7-11 november: viola da gamba

2010-Rik Steukers-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Belgisch-Nederlandse groep viola da gamba liefhebbers was weer te gast in Herkenrode van 7 tot 11 november. Vier dagen lang werd er intens gemusiceerd en geoefend onder leiding van Rik Steukers. Heerlijke barokmuziek weerklonk in de lokalen en gangen van het bezinningscentrum.
Op bovenstaande foto speelt Rik vol overgave op zijn geliefkoosde instrument.
Maar wat doet het mannetje op de kast achter hem?
Inderdaad, het stopt met beide handen zijn oren dicht...  

 

29-31 oktober: Familie Bodifée 

2010-Bodifée-familiefot.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bekende wetenschapper, filosoof en schrijver Gerard Bodifée begeleidde van 29 tot 31 oktober een studieweekend in Herkenrode met als thema 'Ontwaken in een uitdijend heelal'.
Aan de hand van prachtige beelden uit de kosmos maakte hij de deelnemers vertrouwd met de wonderen van een grenzeloos uitdijend heelal. Een poëzieavond met Tine Ruysschaert die voorlas uit Guido Gezelle maakte het weekend compleet.
Het seminarie in Herkenrode werd ook gevolgd door de broer en zus van Hr. Bodifée en dat leverde deze mooie familiefoto op: vlnr Gerard Bodifée, Lucette Verboven, Robert Bodifée en Milou Bodifée. 


29 oktober: met het treintje naar Herkenrode 

2010-André Convents-basisschool Kuringen1.jpg2010-basisschool Kuringen2a.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van het 2e leerjaar van de Stedelijke Basisschool Kuringen brachten op 29 oktober een kennismakingsbezoek aan Herkenrode. Een initiatief van 'Meester André' - alias vrijwilliger André Convents - die terecht vindt dat ook de 7-jarigen van Kuringen de kans moeten krijgen om het belangrijkste historisch monument van hun dorp te leren kennen.
De jeugdige gasten kwamen met het toeristentreintje van stad Hasselt. Zij bezochten het bezinningscentrum, klooster, poortgebouw, tiendenschuur en gingen tenslotte op schattenjacht in het park. Meester André had immers een grote doos met zelfgebakken wafels verstopt op het hoogste punt van de spiraalvormige 'konijnenberg' achter in het Engels landschapspark. De 'Schat van de Konijnenberg' werd vlug ontdekt én met plezier verorberd...   


 
 
 27 oktober: avondconferentie Marc Colpaert
 
2010-Marc Colpaert1a.jpg
2010-Marc Colpaert2a.jpg
 
 

 

 

 

 

 

 

Cultuurfilosoof Marc Colpaert hield op 27 oktober een bijzonder boeiende uiteenzetting over het belang van interculturele dialoog. Titel van deze avondconferentie was: 'Tot waar de beide zeeën samenkomen. Geen interculturele dialoog zonder interreligieuze dialoog'. 
Wij leven immers in een multiculturele maatschappij en om te komen tot een gelukkige en vreedzame samenleving is dialoog en wederzijds begrip absoluut noodzakelijk. Een interculturele dialoog is volgens Marc Colpaert ook altijd 'intergenerationeel, interlevensbeschouwelijk en symbolisch'. Het gaat uiteindelijk om een transformatie van het eigene.  


 
9-16 oktober: Cursus iconenschilderen voor beginners

 
2010-iconen schilderen-1a.jpg
2010-iconen schilderen-2a.jpg
 
 
 
 
 

 

 

 

voer sleutelwoorden in

Van 9 tot 16 oktober organiseerden wij voor het eerst een cursus iconenschilderen voor beginners. Met 8 deelnemers was de cursus meer dan volzet. Onder de deskundige leiding van Pieter Liket leerden zij de 'Vladimirskaja' of de 'Moeder Gods van de Tederheid' schilderen.
Acht dagen lang werd er intensief, geconcentreerd en met volle overgave geschilderd terwijl op de achtergrond prachtige byzantijnse muziek weerklonk. Laag per laag groeide de icoon, van de eenvoudige contouren naar de prachtige kleuren, de expressieve gezichten en tot slot de fijne afwerking in bladgoud. Het resultaat was verbluffend mooi. Niemand wou geloven dat het echt om een beginnersgroep ging.
De deelnemers zelf waren heel enthousiast en maakten plannen om vervolgdagen te organiseren en zelfs een eigen 'Herkenrode Iconenschool' op te richten. Een initiatief waar wij natuurlijk 200% achter staan.

 

Iconenwijding

2010-iconenwijding-1.jpg
2010-iconenwijding-2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de cursus werden de nieuwe iconen gewijd. Dit gebeurde tijdens een mooie  plechtigheid in de kerk samen met de zustergemeenschap. Deze plechtigheid werd eveneens bijgewoond door enkele gevorderde cursisten die graag ook hun iconen wilden laten wijden. 
E.H. Jef Van de Weyer benadrukte het belang van de Moeder Gods als beschermster en voorspreekster voor allen die in nood verkeren. Hij dankte de iconenschilders voor het mooie werk dat zij de voorbije week gepresteerd hadden. Tot slot zegende hij elke icoon afzonderlijk. 

 29 september: Avondconferentie Jo Rombouts

2010-Avondconferentie Jo Rombouts1.jpg 2010-avondconferentie Jo Rombouts.jpg
Historicus en kunsthistoricus Jo Rombouts bracht op 29 september een bijzonder boeiend verhaal over de bewogen geschiedenis van de kunstschatten van Abdij Herkenrode in de Virga Jessebasiliek te Hasselt.
Met een grote deskundigheid beschreef hij de historische achtergrond maar ook de esthetische aspecten van het prachtige 17e-eeuwse hoofdaltaar dat oorspronkelijk gemaakt werd voor het 'sacrament van mirakel' in de abdijkerk van Herkenrode. Door de overbrenging van het altaar naar de Virga Jessebasiliek en het sacrament van mirakel naar de St.-Quintinus kathedraal, werden beide elementen van elkaar gescheiden.
Jo Rombouts toonde ook de details van het bijzonder verfijnde en hoogstaande beeldhouwwerk van de twee marmeren praalgraven van abdissen de Lamboy en de Rivière.
De uiteenzetting werd zoals steeds gevolgd door een geanimeerde receptie waarbij alvast afspraken gemaakt werden om de kunstschatten in de Virga Jessebasiliek van dichterbij te gaan bekijken...   
 


 24 september: Afwassen is leuk... 

2010-School Stevoort1.jpg 2010-school Stevoort2.jpg  

Met het begin van het nieuwe schooljaar verschijnt ook weer de jeugd in Herkenrode. Op vrijdag 24 september waren twee klassen 5e-jaars van Mariaburcht Stevoort te gast voor een bezinningsdag. "Het is eigenlijk een bezinnende groepsvormingsdag", vertelt de klastitularis. "Bedoeling van deze dag is elkaar beter te leren kennen, zodat ze ook in de klas beter kunnen samenwerken". Naast groepsgesprekken, ontspanning, frieten en stoofvlees, hoort ook samen afwassen bij zo'n dag. En zo te zien, beleven ze er veel plezier aan...  


27 augustus: de bruiloft van Kana

2010-Basisschool Boxbergheide.jpg

De basisschool van Boxbergheide organiseerde op vrijdag 27 augustus een originele bezinningsdag/startdag van het nieuwe schooljaar met als thema: 'De bruiloft van Kana'.
De dag was uitstekend voorbereid en er was zelfs een bruidspaartje ingehuurd om de sfeer van een bruiloftsfeest nog echter te maken. Zoals in Kana begon de dag met een glas water en eindigde met wijn. Via diverse workshops konden de deelnemers nadenken over hoe zij als leerkracht 'goede wijn' konden zijn voor de kinderen in klas. De dag werd afgesloten met de volgende wens voor het nieuwe schooljaar: 'Dat wij proberen te zorgen voor veel 'wijnmomenten' in de klas. Dat wij elke dag opnieuw streven naar goede kwaliteit in de lessen en in het samenleven op school. Dat wij trachten het beste van onszelf te geven op overvloedige wijze, zoals in het bruiloftsverhaal'.


14 augustus: opening fototentoonstelling Huis Mouling

2010-Huis_Mouling1.jpg   2010-Huis Mouling2.jpg

2010-Huis_Mouling-groepsfoto.jpg

De fototentoonstelling van Jos Aerts in Huis Mouling werd officieel geopend op zaterdag 14 augustus. Priorin Zr. Patricia dankte in haar toespraak vooral de vele vrienden en vrijwilligers op wie de zusters altijd kunnen rekenen en die ook nu zorgen voor de permanentie tijdens de openingsuren.
Coördinator Ivonne Jansen gaf concrete informatie over de planning en doelstelling van het renovatieproject. Zij benadrukte dat dit project absoluut nodig is om de religieuze site van Abdij Herkenrode te kunnen bewaren voor de volgende generaties. Of zoals een gaste het ooit treffend uitdrukte: "Herkenrode is het religieuze hart van Limburg en dat hart moet blijven kloppen".
Na de toespraken volgde een receptie, aangeboden door de Confrerie van de Hasseltse Jenever. Leden van de Confrerie waren in vol ornaat aanwezig en vergastten de aanwezigen op Hasseltse jenever en fruitsap.
(Groepsfoto: E.H. Jef Van de Weyer, coördinator Ivonne Jansen, Ies Herrygers, Zr. Emma Recko, Frans Simons, Gilberte Bohets, priorin Zr. Patricia en André Convents - foto: René Jordens)


14-29 augustus: fototentoonstelling in Huis Mouling

2010-Huis Moeling-tentoonstelling.jpg

Tijdens de Virga Jessefeesten werden de kunstfoto's van Jos Aerts over het leven van de zusters in Herkenrode, tentoongesteld in Huis Mouling, Walputstraat 21, Hasselt. 
De bekende reisfotograaf Jos Aerts maakte deze fotoreportage twee jaar geleden en behaalde hiermee de hoogste internationale onderscheiding in de kunstfotografie die door een fotoamateur kan behaald worden.
Huis Mouling is een prachtige, 17e eeuwse stadshoeve met een gezellige binnentuin in het centrum van Hasselt. Eigenaar André Mouling stelde zijn huis gratis ter beschikking voor deze tentoonstelling, waarvoor wij hem uiteraard erg dankbaar zijn. De tentoonstelling was van 15 tot 29 augustus elke dag te bezichtigen van 14 tot 22u.


 

13:40 Gepost door herkenrode abdij bezinningscentrum | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voer sleutelwoorden in |  Facebook |